(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

Zachowaj Tradycje! Teraz Drewno!

Rusza Konkurs dla twórców ludowych, rękodzielników i rzemieślników!

Autorów prac wykonanych z drewna i inspirowanych tradycją zapraszamy do udziału w Konkursie „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” wdrażanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i finansowanego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prace wykonane z drewna, o charakterze zarówno artystycznym, jak i użytkowym, można zgłaszać w ramach trzech kategorii konkursowych:

I.    Sztuka ludowa
II.   Rękodzieło ludowe
III.  Rzemiosło ludowe

Konkurs składa się z dwóch etapów – regionalnego i ogólnopolskiego. W ramach pierwszego etapu zainteresowani udziałem przesyłają opis swojej pracy, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, na adres odpowiedniego biura regionalnego, określonego w regulaminie Konkursu. Opisy prac można nadsyłać do 31 sierpnia br.

Po ocenie merytorycznej wybrani laureaci proszeni będą o przesłanie prac do siedziby NIKiDW, gdzie będą oceniane przez Jury Konkursu. Trzy pierwsze prace otrzymają nagrody konkursowe, odpowiednio o wartości: 5, 3 i 2 tysiące złotych. Na zakończenie zostanie zorganizowana uroczysta gala oraz wystawa najwyżej ocenionych prac w siedzibie NIKiDW w Warszawie.

Cele Konkursu to:

  • promowanie i upowszechnienie sztuki ludowej, zagrożonych zanikiem rzemiosł, rękodzieła i obyczajów związanych z użyciem i obróbką drewna;
  • prezentacja możliwości wykorzystania różnych gatunków drewna oraz ich znaczenia w kulturze ludowej, mających tradycyjne zastosowanie na terenie Polski, zarówno do tworzenia sztuki ludowej, jak i przedmiotów użytkowych w rękodziele i rzemiośle;
  • docenienie kunsztu twórców ludowych, artystów, rzemieślników i rękodzielników tworzących w drewnie oraz umożliwienie im szerszego zaprezentowania swoich umiejętności i prac;
  • zainteresowanie społeczeństwa wyrobami wysokiej jakości, osadzonymi w tradycyjnych metodach obróbki drewna mających cechy wzornictwa regionalnego;
  • wspieranie przekazu tradycyjnych umiejętności rękodzielniczo-rzemieślniczych i związanego z nimi dziedzictwa;
  • upowszechnienie wytworów drewnianych osadzonych w tradycyjnych metodach obróbki drewna w połączeniu z nowym zastosowaniem;
  • kreowanie mody na ekologiczne produkty z drewna oraz prezentowanie szerokich możliwości wykorzystania tego surowca naturalnego.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.nieginacezawody.pl/konkurs

Zapraszamy!

POZOSTAŁE WPISY

Drewno z duszą

Pan Michał Koc jest rzeźbiarzem z Hajnówki. Interesował się drewnem od najmłodszych lat, zanim został rzeźbiarzem. Chodził do lasu i

Czytaj więcej »
Józef od świętych

Przypominamy sylwetkę kurpiowskiego rzeźbiarza ludowego, pana Józefa Bacławskiego, z urokliwej miejscowości Łyse. Podczas wywiadu pan Józef zaprezentował nam proces tworzenia

Czytaj więcej »
Z drewnem ci do twarzy

Zawody związane z obróbką drewna są najczęściej wiązane z aktywnością męską. Poza kilkoma specjalnościami takimi jak plecionkarstwo, które mogło być

Czytaj więcej »
Drewniany dach na lata

Grzegorz Osipowski mieszka w Ługielach na Suwalszczyźnie. Od dwudziestu lat wytwarza tradycyjny wiór osikowy, który jest tradycyjnym pokryciem dachowym pogranicza

Czytaj więcej »
Kiedyś to były beczki

Zenon Posturzyński i Andrzej Kosz są emerytowanymi bednarzami. Pracowali w bednarskiej spółdzielni rzemieślniczej „Pawłowianka”, która powstała w 1932 r. W

Czytaj więcej »
Kolejne prace

Prace wyróżnione jeszcze spływają do siedziby #NIKiDW w Warszawie. Zgromadzone dzieła utworzą wystawę. Spośród nich Jury Konkursu dokona wyboru zwycięzców

Czytaj więcej »
Rękodzieło Ludowe

Prezentujemy kolejne prace, które zakwalifikowały się do II etapu #konkursu.
W kategorii II „Rękodzieło ludowe”:
– Drzeworyt odpustowy „Święta rodzina”

Czytaj więcej »
Drzeworyt

Wpływają do nas kolejne prace, które zakwalifikowały się do II etapu #konkursu. W kategorii I „Sztuka ludowa” Drzeworyt Adam i

Czytaj więcej »
Pierwsze prace

Jak wiecie I etap Konkursu „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno” rozstrzygnięty.
Mamy już pierwszą pracę,

Czytaj więcej »