(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

KONKURS - GALERIA PRAC

KATEGORIA I - SZTUKA LUDOWA

KATEGORIA II - RĘKODZIEŁO LUDOWE

KATEGORIA III - RZEMIOSŁO LUDOWE