(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

BADANIA JAKOŚCIOWE

       Prezentujemy Państwu wyniki badań jakościowych, które zostały przeprowadzone w kontekście tradycyjnych zawodów związanych z obróbką drewna w wybranych regionach Polski wschodniej. W ramach naszego projektu, skupiliśmy się na dokumentowaniu i analizie unikalnych technik, narzędzi oraz metodyki pracy, które są nieodłącznym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Nasze filmy to nie tylko zapis umiejętności i technik stosowanych przez twórców, ale także głębokie spojrzenie na ich życie, pasję i zaangażowanie w zachowanie tradycji. Przez te opowieści chcemy pokazać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy i umiejętności z pokolenia na pokolenie oraz jak znaczący wpływ na lokalne społeczności mają te (nie)ginące zawody.

Zapraszamy Państwa do świata, gdzie każdy skrawek drewna opowiada historię, a ręce twórców są świadkami przemian czasu. Poznajcie z nami sylwetki tych wyjątkowych osób, ich warsztaty i unikatowe dzieła, które są żywym świadectwem bogactwa polskiej tradycji obróbki drewna.

FILMY POWSTAŁE W WYNIKU BADAŃ