(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
+48 22 59 347 10
insip@sggw.edu.pl

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
+48 22 59 385 01
indm@sggw.edu.pl

Napisz do nas:
kontakt@nieginacezawody.pl