(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

KONKURS - WYNIKI (II ETAP)

Konkurs „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno” rozstrzygnięty!

Jury Konkursu „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno”, organizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, dokonało oceny prac nadesłanych do II etapu Konkursu. W każdej kategorii – I „Sztuka Ludowa”, II „Rękodzieło Ludowe”, III „Rzemiosło Ludowe” – ocenianych było po 11 prac, które przeszły I etap Konkursu, do którego zgłoszonych zostało 154 prac z terenu całej Polski.

Prace oceniane były przez ośmio-osobowy zespół ekspertów Jury pod względem merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu. Oceniane były umiejętności i doświadczenie twórcy, warsztat, metoda pracy, technika i wykorzystywane narzędzia, zastosowane wzory i formy. Eksperci oceniali również związek przedmiotu zgłoszenia z lokalną tradycją, kulturą, regionem, społecznością i historią, jakość wykonania pracy, jej walory estetyczne i artystyczne. Przedmiotem oceny Jury był także potencjał edukacyjny, promocyjny i marketingowy pracy – możliwość jej wykorzystania do upowszechniania wiedzy o tradycyjnych wyrobach z drewna, zawodach i umiejętnościach ich wytwarzania, ich zastosowaniach i walorach oraz kształtowania zainteresowania wyrobami drewnianymi. Pod uwagę brany był również potencjał przekazu umiejętności adeptom zainteresowanym nauką rzemiosła, rękodzieła lub sztuki ludowej. Członkowie Jury skupili się także na ocenie potencjału pracy w zakresie ratowania unikatowych i zagrożonych zanikiem umiejętności w dziedzinie twórczości ludowej, ludowego rękodzieła i rzemiosła i ich znaczeniu dla ochrony dziedzictwa obszarów wiejskich i miast o tradycjach rolniczych.

Rankingi ocenionych prac, w trzech kategoriach konkursowych, prezentujemy poniżej. Wszystkim twórcom serdecznie gratulujemy, a szczególnie tym, którzy zajęli czołowe miejsca w rankingach i uzyskali nagrody!

RANKINGI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

Nagrody, o wartości 5 tys. zł (pierwsze miejsce), 3 tys. zł (drugie miejsce), 2 tys. zł (trzecie miejsce) oraz wyróżnienia o wartości 1 tys. zł w postaci postać bonów zakupowych (voucherów) będą mogły być zrealizowane w dużej sieci sklepów z materiałami drewnianymi, sprzętem technicznym i narzędziami.

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali zaplanowanej na dzień 24 listopada br. w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Wszystkie prace nadesłane w ramach II etapu Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w siedzibie NIKiDW, otwartej od 27 listopada do 12 stycznia 2024 r.

Konkurs „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno” adresowany był do twórców ludowych i artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz podmiotów i przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą i wytwórczą w zakresie obróbki drewna na obszarach wiejskich i w miastach związanych z gospodarką rolną, na obszarze całej Polski. Prace można było zgłaszać do Konkursu do końca sierpnia 2023 r.  

Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Rodziny, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”.  Patronat honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.nieginacezawody.pl