(Nie)ginące zawody, umiejętności
i obyczaje w społecznościach wiejskich 
– Mazowsze i Polska Wschodnia

DZIĘKUJEMY!

ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE.
Na wskazany adres e-mail wysłane zostało potwierdzenie rejestracji.
Jeśli wiadomość nie dotrze w przeciągu kilku minut przeszukaj folder z niechcianymi wiadomościami (SPAM).
W przypadku problemów prosimy o wiadomość na adres: kontakt@nieginacezawody.pl